Zorg voor focus in je website

Heel de dag door hebben we afleidingen. We krijgen veel prikkels van onze telefoon, van onze omgeving, et cetera. Hierdoor raak je snel uit je focus. Je wordt afgeleid. Ik zet tegenwoordig dan ook mijn prikkels uit wanneer ik werk. Zo gaan mijn telefoons op de vliegtuigstand en mijn e-mail gaat uit. Het resultaat? Tijdens mijn focus uren word ik niet meer afgeleid, waardoor ik even flink door kan knallen aan mijn taken.


Focus website

Deze focus is niet alleen belangrijk tijdens werkzaamheden, maar ook voor jouw websitebezoeker. Je wilt dat je websitebezoeker focus heeft, dat hij/zij niet wordt afgeleid. Want ook hier geldt: hoe meer prikkels je toevoegt aan je website, hoe sneller de bezoeker is afgeleid. Laat dit nou net het punt zijn dat je niét wilt bereiken.


Voordat je daadwerkelijk een website gaat ontwerpen, werkt het goed eerst wireframes te maken. Met wireframes ga je de indeling van de website bestuderen. Je bekijkt hoe de bezoeker door je website geleid mag worden. Op welke volgorde de informatie getoond mag worden. Waar je calls to action plaatst. Oftewel: wat is het doel van je website en hoe leidt je de bezoeker naar dat doel?


Houdt hierbij ook rekening met afleidingen. Prikkels. Deze wil je zo min mogelijk op je website. Maak het je websitebezoeker makkelijk. Zorg dat ze niet hoeven na te denken, maar dat JIJ ze door de site heen leidt. Zonder onnodige afleidingen.


Een aantal vragen die je jezelf kunt stellen:

  • Is het nodig om die extra knop toe te voegen, of kan deze prima weggelaten worden?
  • Past deze afbeelding wel bij de content, of leid ik hier de bezoeker alleen maar mee af?
  • Zijn al deze bewegingen nodig, voegen ze iets toe, of zorgt het voor te veel prikkels?
  • Voegt deze link naar een andere website iets toe? Of is het juist zonde de bezoeker hier van je website te halen?


Je gaat dus eigenlijk even terug naar de basis. Haal weg wat niet nodig is. Zorg voor zo min mogelijk afleidingen en hou de focus in je website. Leid de websitebezoeker naar jouw doel toe.